domingo, 21 de febrero de 2010

Probes per a detectar malalties hereditàries

Una empresa californiana, Counsyl, realitza per 394 dolars a un individu o 698 dolars a una parella, una proba en la que s'analitza l'ADN de la saliva d'aquest/s.
Amb aquesta proba afirmen que poden advertir a aquelles parelles que corren el risc de tindre fills amb diverses enfermetats hereditàries com ara la fibrosis quística, la malaltia de Tay-Sachs, l'atrofia muscular espinal, l'anèmia falciforme, la malaltia de Pompe, etc.Què penses de tot açò?
Realitat o ficció? Oportunitat, negoci?
Nadons de disseny?
És ètic, és moral, és correcte?

No hay comentarios:

Publicar un comentario