domingo, 21 de febrero de 2010

Probes per a detectar malalties hereditàries

Una empresa californiana, Counsyl, realitza per 394 dolars a un individu o 698 dolars a una parella, una proba en la que s'analitza l'ADN de la saliva d'aquest/s.
Amb aquesta proba afirmen que poden advertir a aquelles parelles que corren el risc de tindre fills amb diverses enfermetats hereditàries com ara la fibrosis quística, la malaltia de Tay-Sachs, l'atrofia muscular espinal, l'anèmia falciforme, la malaltia de Pompe, etc.Què penses de tot açò?
Realitat o ficció? Oportunitat, negoci?
Nadons de disseny?
És ètic, és moral, és correcte?

jueves, 18 de febrero de 2010

Una breu historia de quasi tot

Al següent video teniu un treball d'animació fet en tres setmanes, més de 2100 fulles de quadern, i dibuixos fets amb boligraf.

"Una breu historia de quasi tot" (A brief history of pretty much everything) mostra des de la formació de l'Univers, passant per l'evolució de les espècies, a la historia de l'home.