martes, 11 de mayo de 2010

La matèria i l'energia en els ecosistemes

Els ecosistemes, (ecosistema: és el conjunt d'éssers vius que habiten en un lloc determinat, les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes), necessiten matèria i energia.

La matèria:

Als ecosistemes la trobem com:

- matèria inerta (roques, minerals --> elements abiòtics)
- matèria orgànica (éssers vius --> elements biòtics)

La matèria que hi ha als ecosistemes és limitada i s'ha de reciclar contínuament en cicles, com per exemple el del carboni, el del nitrogen, del fòsfor, de l'aigua i d'altres compostos químics.

L'energia:

La principal font és el Sol. La seua energia és il·limitada.
Els éssers autòtrofs la fan servir en la fotosíntesi per a transformar mat. inorgànica (pobra en energia) en matèria orgànica (rica en energia).L'energia dels organismes es perd amb la femta (excrements) o bé en forma de calor. Només una xicoteta part passa d'uns éssers vius a altres, que també la perden en forma de calor. L'energia que passa a l'atmosfera es dissipa en l'espai.

Per tot això diem que l'energia flueix, no es recicla.

No hay comentarios:

Publicar un comentario